مبل تختخواب شو مدل T۱۱۸

سایر مدل های تختخوابشو

کاناپه تختخوابشو مدل T118 ساخته شده از اسکلت فلزی و تشکل طبی در ابعاد مختلف از ۷۰ تا ۱۶۰ سانتی متر

مدل
T ۱۱۸

ابعاد مبل
۱۷۰x۸۷

ابعاد تشک
۱۴۰x۱۹۲