میز عسلی معرق مدل M۳۰۴ – چهارپارچه گرد

میز عسلی معرق مدل M۳۰۴ – چهارپارچه گرد

بازدید سایر مدل های میز

میز عسلی معرق مدل M۳۰۴ – چهارپارچه گرد

یکی از ویژگی های میز های پذیرایی که به صورت کشویی درون هم قرار می گیرند فضای کمی است که برای نگهداری اشغال می کنند . وزن سبک این میز ها باعث می شود که ما به راحتی آن ها را جابه جا کرده و در مکان مورد نیاز استفاده کنیم.

میز عسلی معرق مدل M۳۰۴ از چوب روس خشک شده ساخته شده است . شکل هندسی صفحه ی این میز بصورت گرد طراحی شده است که بزرگترین میز بصورت گرد کامل اما میز های زیرین چون بصورت کشوی درون هم قرار می گیرند, باید داری دو ضلع موازی باشند و میزهای زیرین بین مستطیل و گرد تقریبا بصورت بیضی طراحی شده اند .
ادامه مطلب “میز عسلی معرق مدل M۳۰۴ – چهارپارچه گرد”