میز عسلی معرق مدل M۳۰۵ – سه تیکه صفحه پلیشی

ز عسلی معرق مدل M۳۰۵ – سه تیکه صفحه پلیشی

بازدید سایر مدل های میز

میز عسلی معرق مدل M۳۰۵ – سه تیکه صفحه پلیشی

این محصول از سه میز هم اندازه تشکیل شده است. به دلیل فرم پایه های میز عسلی می توان آنها را به راحتی روی هم قرار داد تا در صورتی که نیاز به آن ها نباشد فضای زیادی را نگیرد . میز عسلی معرق مدل M۳۰۵ از چوب روس خشک شده ساخته شده است . شکل هندسی صفحه ی این میز بصورت گرد طراحی شده است و شامل سه پایه می باشد که طراحی سه پایه در این میز باعث می شود که در هر سطح ناهمواری میز نلرزد و لق نزند.

ادامه مطلب “میز عسلی معرق مدل M۳۰۵ – سه تیکه صفحه پلیشی”