چگونه یک خانه ی مینیمالیستی بسازیم !؟

چگونه یک خانه ی مینیمالیستی بسازیم !؟

ساده‌گرایی یا مینیمالیسم : Minimalism مکتب هنری است که اساس آثار و بیان خود را بر پایه سادگی و روش‌های ساده و خالی از پیچیدگی های معمول بنیان گذاشته‌است.

این جنبش در دهه ی ۱۹۵۰ بوجود آمد و یکی از دستاوردهای تکامل معماری در قرن بیستم است. تمیز و ساده در حالی که هنوز هم بسیار از آن استقبال می شود. مینیمالیسم تقریبا در هر فضایی جذاب است . شاید در ابتدا دشوار بنظر برسد که با کاهش درهم ریختگی و پردازش ذهنی، زیبایی هر قطعه ای از مبلمان یا خانه واقعا شروع به جلوه گری کند. اما به یاد داشته باشید که مفهوم مینیمالیسم می تواند تا حد زیادی به نحوه تفکر و دیدگاه بصری افراد بستگی داشته باشد. شما هم می توانید برداشت کلی خود را از این مفهوم تاثیرگذار داشته باشید. پس بهتر است سعی کنید از ایدههای جدید و متفاوت استقبال کرده و در عین حال، از نظر حرفه‌ای افراد متخصص تا حد امکان بهره ببرید.

ما در این مقاله چند نکته کلیدی در این رابطه را به شما آموزش می دهیم.

 

چگونه یک خانه ی مینیمالیستی بسازیم 1

 

 هربار یک اتاق را تغییر دهید.

هنگامی که به جای جدیدی نقل مکان می کنید یا تغییر دکوراسیون می دهید، سخت است که کل خانه را یک مرتبه ساده سازی کنید. پس بهتر است روی یک اتاق تمرکز کنید. اجازه دهید که آن فضا مرکز آرامش شما برای شروع طراحی باشد و آن را مایه ی الهام برای ساده سازی اتاق بعدی و بعد از آن قرار دهید.

ادامه مطلب “چگونه یک خانه ی مینیمالیستی بسازیم !؟”